86 40 64 92 post@gorillaflyt.dk
Flyttemand Aarhus, Randers

Vi modtager:

*Betaling sker umiddelbart efter udført arbejde

Møbellift

MøbelliftHelt til tops
Gorilla Flyt har en møbellift som når op til 6 etager.

Dette gør flytning lettere i etageejendomme og formindsker muligheden for skader samt minimerer omkostningerne i form af mindre timeforbrug ved flytningen.